japanese在线中文无码

japanese在线中文无码

 产后不可用者,以其酸寒伐生发之气也。 咀,水二盏,煎一盏,食后温服。

在经主气,在脏主血。南人爱其辛香,或取叶生茹之。

【集解】恭曰∶酱生巴蜀中,《蜀都赋》所谓流味于番禺者。郁金、附子、干姜等分,为末,醋糊丸梧子大,朱砂为衣。

时珍曰∶白豆蔻子圆大如白牵牛子,其壳白浓,其仁如缩砂仁。如头目眉齿诸病,三经之风热也;如漏带痈疽诸病,三经之湿热也。

每温酒下三十丸,日二夜一服。即穿地坑子可深一尺,以瓦铺底,将熟艾四两坐在瓦上,以火燃之。

 六月以后结实,黑色。是黄芩能入手少阴阳明、手足太阴少阳六经矣。

Leave a Reply