av番号动态图出处合集

av番号动态图出处合集

 养余月令有澄藕粉法∶取粗藕不限多少,洗净截断,浸三日夜,每日换水,看极净,漉出,捣如泥,以布绞净汁;又将藕渣捣细,又绞汁尽,却轻滤去浑脚,以清水少和搅之,然后澄去清水,下即好粉,晒干收贮,和糯粉、白糖蒸食之,或以白糖开水冲服俱可。纲目枸橘条下,叶、刺、树皮俱收,而其实独略。

 肿毒初起∶百草镜取一粒金丹根上子一两,捣汁,陈酒和服,并治瘰初起。叶四五辨成一丛,攒茎节而生,方蔓,皮糙涩棘人指,独茎直上一二尺,乃有分歧处。

 内容:朱排山柑园小识∶藏枣来自西藏,实产于天竺,大者长二寸许,形味绝似南枣,能补气,同人参,藏中亦不易得,其核似蚕蛹形,而无仁。周开云∶秋海棠俗传其花中黄心有大毒,人食多死,予一日误食此,惊惶一夜,仓卒旅邸,无药可解,但委命听之而已,次日亦无恙。

内容:李氏草秘∶此草生河泽边,叶如柳,对叶圆梗。乙未,予馆剡川,故鄞属也。

产闽中者力胜,江浙诸种力薄。花性微毒,治小便不通,汇集方玉龙散中用之。

其色白,故曰雪茶。 治疮毒,收湿热,洗香港脚,汤泡火伤,天泡疮,白王安采药方∶治中满蛊胀,黄胆心疼,哮喘咳嗽,跌打伤。

Leave a Reply